Vi gjer oss klare til førehandssal!

MERK: Fristen for å melde seg på førehandssalet gjekk ut 22. mars klokka 23:59. Det er framleis mogleg å skrive seg på interessentliste for å få beskjed når det vanlege salet startar.

Det er mange som vil kjøpe leilegheit på Skudeløken. Meklar Camilla har no fått ei lang liste med namn. Alle som står på lista vil få sjansen til å delta i eit førehandssal.

For å gjere salsprosessen mest mogleg effektiv og rettferdig vil vi gjennomføre ei loddtrekning blant dei som har skrive seg på interessentlista.

Loddtrekninga avgjer i kva rekkefølge meklaren vil ta kontakt med tilbod om å velje leilegheit*.

Alle som har skrive seg på interessentlista innan 22. mars vil få tilbod om å delta i loddtrekninga. Tilbodet kjem på e-post etter at fristen for å skrive seg på liste har gått ut.

Har du allereie skrive deg på liste? Då treng du ikkje gjere noko meir før meklaren kontaktar deg med eit tilbod om å delta.

Skriv deg på liste her!

* Nokre av leilegheitene er haldne utanfor førehandssalet på grunn av forkjøpsrett.

Kontaktinformasjon til meklar

970 13 478

camilla@eigedomsmekling.no

Rekkefølge: A og B kjem først

Alle bygga blir lagt ut for sal samtidig. Dei som ønsker å flytte til Skudeløken så raskt som mogleg bør likevel sjå ekstra godt på bygg A og B.

A er det første bygget som blir bygd, B er nummer to. Rekkefølga på bygging av bygg C, D og E blir avgjort av salet.

Illustrasjonen nedanfor viser ikkje heile bygg A. Det er også gjort nokre endringar på bygga etter at illustrasjonen vart laga. Nye illustrasjonar kjem ved salsstart.

Sist endra: 5. mai 2021 - 11:44

Tilbake til framsida.

leilegheit

Marcus fann vegen inn på bustadmarknaden

Les meir
leilegheit

Anne Marit og Lars bygde draumeheimen etter brann – no forlet dei han for Skudeløken

Les meir
leilegheit

Velkommen til Meanderkvartalet

Les meir
leilegheit

Skudeløken: Nokre gode grunnar

Les meir
leilegheit

Ta ein tur i nærområdet

Les meir
leilegheit

Finn din stil blant våre tre konsept

Les meir
leilegheit

Design ditt eige draumekjøkken

Les meir
leilegheit

Flott, ny park som næraste nabo

Les meir
leilegheit

Romsleg parkering med plass til alle

Les meir
leilegheit

Storfamilien på besøk? Vi har hotell!

Les meir
leilegheit

Ekstra plass til hobbyen din

Les meir
leilegheit

Mange heisar = lite trakk i gangane

Les meir
leilegheit

Vi gjer oss klare til førehandssal!

Les meir
leilegheit

Planen for Skudeløken er vedtatt!

Les meir