Salsoppgåve og vedlegg

På denne sida finn du salsoppgåva og vedlegg.

Her er det teikningar, prisar, vedtekter, budsjett for fellesutgifter, kontrakt og bodskjema.

Salsoppgåve

Vedlegg

Vedlegg 11: Reguleringsplan (lenke til annan nettstad)

Detaljerte kjøkkenteiknar blir levert ut etter førespurnad.

Etasjeplanar

Sist endra: 15. september 2023 - 14:34

Tilbake til framsida.