Salsoppgåve og vedlegg

På denne sida finn du salsoppgåva og vedlegg.

Her er det teikningar, prisar, vedtekter, budsjett for fellesutgifter, kontrakt og bodskjema.

Salsoppgåve

Sjå også leveranseskildring, lovpålagde opplysningar og romskjema her på nettsida.

Vedlegg

Vedlegg 11: Reguleringsplan (lenke til annan nettstad)

Detaljerte kjøkkenteiknar blir levert ut etter førespurnad.

Etasjeplanar

Sist endra: 5. mai 2022 - 12:55

Tilbake til framsida.