Ta ein tur i nærområdet

Førde sentrum får ei rekke nye gang- og sykkelvegar med Førdepakken. Skudeløken vil ligge sentralt plassert på viktige gang- og sykkelvegar, med kort og god veg til det meste. Til dømes blir det nesten rett linje til Førdehuset, kulturskule, skule, barnehage og Hafstadparken.

Raude strekar i kartet viser nokre av dei bygde eller planlagde gang- og sykkelvegane i Førde sentrum. Lilla strekar viser bygde eller planlagde bilvegar med gang- og sykkelveg.
 1. Skudeløken
 2. Førde småbåthamn
 3. Handelssenter med daglegvare og kafé
 4. Førde vidaregåande skule
 5. Ny folkepark i Førde
 6. Førde omsorgssenter
 7. Førde barneskule
 8. Førde kyrkje
 9. Førde ungdomsskule
 10. Solsida barnehage og Løa ungdomsklubb
 11. Prestebakken barnehage
 12. Sunnfjord kulturskule
 13. Førdehuset med kino, bibliotek, idrettshall og symjehall
 14. Førde stadion
 15. Førde legesenter, apotek
 16. Sunnfjord hotell med Larris konsertscene, Laxen og spa
 17. Førde rutebilstasjon
 18. Handelssenter med daglegvare, kafé og apotek
 19. Handelssenter med daglegvare, kafé og apotek
 20. Sogn og Fjordane kunstmuseum
 21. Bank
 22. Festplassen/utstillingsplassen
 23. Hafstadparken (idrettspark og turområde)
 24. Nærleiken barnehage
 25. Sogn og Fjordane tingrett og Olefine
 26. Sunnfjord rådhus
 27. Pikant mat og vinhus
 28. Kardemomme kaffibar
 29. Peak Sunnfjord
 30. Førde hotell, Ete fysst, spa
 31. Sunnfjord skaparhus, Reodorklubben og Sunnfjordparken
Hafstadparken med idrett, leik og turvegar
Idyllisk nærområde
Førde småbåthamn
Kardemomme – ein av mange møteplassar
Larris scene

Sist endra: 6. mai 2021 - 9:57

Tilbake til framsida.

leilegheit

Marcus fann vegen inn på bustadmarknaden

Les meir
leilegheit

Anne Marit og Lars bygde draumeheimen etter brann – no forlet dei han for Skudeløken

Les meir
leilegheit

Velkommen til Meanderkvartalet

Les meir
leilegheit

Skudeløken: Nokre gode grunnar

Les meir
leilegheit

Ta ein tur i nærområdet

Les meir
leilegheit

Finn din stil blant våre tre konsept

Les meir
leilegheit

Design ditt eige draumekjøkken

Les meir
leilegheit

Flott, ny park som næraste nabo

Les meir
leilegheit

Romsleg parkering med plass til alle

Les meir
leilegheit

Storfamilien på besøk? Vi har hotell!

Les meir
leilegheit

Ekstra plass til hobbyen din

Les meir
leilegheit

Mange heisar = lite trakk i gangane

Les meir
leilegheit

Vi gjer oss klare til førehandssal!

Les meir
leilegheit

Planen for Skudeløken er vedtatt!

Les meir