Nysgjerrig på Skudeløken?

Kom på informasjonsmøte!

Pandemien sette ein stoppar for eit skikkeleg informasjonsmøte før salsstart i vår. No inviterer vi alle nysgjerrige til kringle, kaffi og te, og god informasjon om Skudeløken sitt bustadprosjekt på indre Øyrane i Førde.

Dato: 18. november
Tid: 18.00-19.30
Stad: Sparebanken Sogn og Fjordane

Påmelding innan 15. november. Ring eller send ein SMS til 97013478 (hugs namnet på dei som skal delta).

Informasjon

Vi går gjennom konsept, planløysingar, valmoglegheiter, og nærmiljø, samt mange andre fordelar med Skudeløken sitt bustadprosjekt.

Vi forklarar korleis indre Øyrane vil utvikle seg over tid.

Det blir tid til spørsmål og samtale.

Inspirasjon

Bustadstylist og interiørdesignar Caroline Helle kjem.

Ho vil gje deg gode tips til korleis du kan få mest mogleg ut av dei tre flotte stilkonsepta du kan velje mellom på Skudeløken.

Servering

Fantastisk god kringle!

Kaffi og te

Sjå deg om på www.skudeloken.no

Nedst på denne sida finn du artiklar om Skudeløken, leilegheitene og nærområdet.

På denne lenka, finn du leilegheitsveljaren vår. Her kan du sortere på pris og tal soverom for å finne den som passar deg. Det er mogleg å sjå på eitt og eitt bygg, eller alle samla.

Finn di leilegheit!

Sist endra: 30. november 2021 - 12:02

Tilbake til framsida.